Välkommen till Norrb­ottens Vacteknik AB

 

Vi är ett saneringsföretag som utför bland annat oljesanering och slamsugning, främst mot industribranscherna som hanterar miljöfarliga avfall.

 

NVT AB utför tjänster såsom:

Högtrycksspolning

Oljesanering

Slamsugning

Hantering av miljöfarligt avfall

Sanering av vattenskador

 

Uppförandekod

  • NVT stödjer, respekterar och är inte delaktiga i kränkningar av mänskliga rättigheter.
  • Anställda är fria att vara medlem eller inte vara medlem i fackliga organisationer eller liknande externa arbetstagarorganisationer.
  • Anställda är insatta i sina anställningsvillkor. Lönerna är skäliga och rättvisa. Arbetstiderna följer arbetstidslag och lönerna följer Arbetsmiljöavtalet. Anställda med samma kvalifikationer, erfarenheter och prestationer får likvärdig lön för likvärdigt arbete
  • Anställda behandlas med respekt och värdighet.
  • All form av diskriminering är förbjuden oavsett civilstånd, religion, etnisk bakgrund, politisk uppfattning eller socialt ursprung.
  • NVT arbetar för en god och säker arbetsmiljö. Vi utför våra tjänster ansvarsfullt och ingen form av mutor eller andra oegentliga erbjudande om betalningar tolereras. I möjligaste mån försöker vi ta stort ansvar för miljön vid transporterna och avfallen. Försöker där det är möjligt att välja de mest miljövänligaste fordon vid transporter och vid nyinköp.
  • Våran policy är att alla anställda representerar verksamheten på ett respektabelt och ansvarsfullt sätt, såväl vid arbete hos kunder eller där firman står för något evenemang.

Ansvarig för att uppförandekoden genomförs i enlighet med denna policy är bolagets direktör.